FOTO: Pixabay

Ivona: Poštovana pravobraniteljice, može li nastavnik na jednom ispitnom roku tražiti da se ispit polaže samo kao pisani, a na drugom roku tražiti da se položi i pisani i usmeni dio kako bi se dobila konačna ocjena?

Odgovor: Draga Ivona, Pravilnik o studiranju navodi da se za svaki predmet prije početka akademske godine donosi izvedbeni plan nastave koji, među ostalim, deifinira i način izvođenja ispita. Ako je za pojedini predmet određeno da se ispit polaže samo kao pisani, onda se na svim ispitnim rokovima u toj akademskoj godini ispit treba tako polagati.

RUBRIKA U SURADNJI SA:

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu

E-mail: pravobranitelj.unizg@gmail.com