Foto: Pixabay

Tea: Fakultet mi je odbio molbu za retroaktivnim mirovanjem godine, a razlog za negativno rješavanje molbe je polaganje ispita za vrijeme akademske godine koju želim staviti u mirovanje. Jesam li zakinuta za studentska prava?

Odgovor: Draga Tea, prema Pravilniku o studiranju na razini Sveučilišta, za vrijeme mirovanja godine možeš polagati ispite za koje si ispunila uvjete. Dakle, ako si u prethodnoj godini upisala predmet i dobila potpis iz tog predmeta, ali ga nisi uspjela položiti, u sljedećoj akademskoj godini koju stavljaš u mirovanje smiješ izlaziti na ispite iz tog predmeta. Međutim, novoupisane predmete koje si tek upisala u godini koju želiš staviti u mirovanje, ne možeš polagati.

RUBRIKA U SURADNJI S:

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu

E-mail: pravobranitelj.unizg@gmail.com