Foto: Pixabay

Domagoj: Izgubio sam pravo studiranja nakon 8. pada na komisijskom ispitu. Možete li me uputiti koja su moja prava u vezi sa žalbom na rezultate ispita?

Odgovor: Dragi Domagoj, budući da je riječ o osmom izlasku na ispit, tj. drugoj komisiji, žalba na ispit pred ispitnim povjerenstvom nije moguća. Ako je riječ o bilo kojem drugom izlasku na ispit, tj. onom koji se ne provodi pred povjerenstvom, moguće je uložiti žalbu, i to u roku od 24 sata od rezultata ispita.

RUBRIKA U SURADNJI S:

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu

E-mail: pravobranitelj.unizg@gmail.com