Ministarstvo znanosti i obrazovanja na inicijativu Sveučilišnog računskog centra SRCE nabavilo je licencu za korištenje alata za provjeru autentičnosti svih radova. Pristup softverima biti će dostupan nastavnom i nenastavnom osoblju fakulteta, ali i studentima. Softveri funkcioniraju na princip da pronalaze tekst koji nije originalan, a na korisniku je da procijeni je li zaista riječ o plagijatu ili ne.

Svi javni fakulteti u Hrvatskoj mogli su izabrati jedan od dva ponuđena softvera, a riječ je o njemačkom softveru PlagScan ili američkom Turnitin. Studenti pozdravljaju ovakvu promjenu i smatraju da se ovime njima uvelike olakšava pisanje seminarskih radova jer u samo nekoliko klikova mogu dobiti povratnu informaciju jesu li nešto dobro citirali ili nisu.

Student novinarstva na Fakultetu političkih znanosti, koji se odlučio za softver PlagScan, Tonči Gabelić, smatra kako je uvođenje ovih sustava od velikih koristi i za profesore i za studente.

“Studenti će u prvom redu moći provjeriti jesu li počinili smrtni grijeh – plagiranje. S druge strane, takav će softver uvelike olakšati profesorima koji će konačno stati na kraj kradljivcima tuđih tekstova. Red je da se poštuju autorska prava”, zaključuje. Prijava na softver koji je određeni fakultet odabrao vrši se putem AAI@EduHr identiteta.

Na stranicama SRCA studenti mogu pronaći za koji se softver njihov fakultet odlučio, kao i jednostavne upute kako koristiti pojedini softver.