Foto: Unsplash

Novim izmjenama Kaznenog zakona uvodi se novo kazneno djelo koje se odnosi na osvetničku pornografiju i pornografiju nastalu montiranjem tuđih lica na već postojeće pornografske uratke, poznatiju kao deepfake” pornografija. Postupci protiv ovih kaznenih djela pokretat će se neovisno o zahtjevu ili prijedlogu žrtve, što do sada nije bio slučaj, prenosi Hina.

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica poručio je da se za navedena djela predviđaju zatvorske kazne u trajanju do jedne godine u slučaju da je snimka dostupna samo jednoj osobi, a ako je snimka dostupna većem broju osoba, kazna zatvora doseže i do tri godine. Osvetnička pornografija u Nacrtu zakona nije bila predviđena kao zasebno kazneno djelo, no nakon javne rasprave i prijedloga udruge B.a.B.e., Ministarstvo pravosuđa i uprave odlučilo je u Kazneni zakon dodati novi članak 144.a, kojim se definira i novo kazneno djelo zloporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja, doznaje Jutarnji list.

Ovaj prijedlog podržale su i brojne druge udruge i stručnjaci smatrajući ga nužnim za zaštitu žrtava. Udruga B.a.B.e pokrenula je i peticiju koja je bila pokretač promjena u kaznenom sustavu, a na svom Instagram profilu obavijestili su da su predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću uručili više od 9700 potpisa.

“Nažalost, nećemo nasilje nikada iskorijeniti do kraja, ali možemo svi zajedno napraviti da takvo ponašanje postane toliko društveno neprihvatljivo, da kazne bude takve da će nasilnici postupno mijenjati svoje ponašanje, a da će sankcije biti takve da oni koji žele slijediti njihov put, to neće napraviti”, poručio je Plenković.