StoryEditor

FINANCIJE Kako pronaći i izračunati najpovoljniji studentski kredit

Četiri banke - četiri opcije, evo koje su pogodnosti za studente

Autor:
Tihana Strmečki, Filip Milijan Ćutuk, Antonela Dojčinović, Marija Pavić
30/11/2022 u 10:13 h
14488
GAFFERA

Teška vremena zahtijevaju snalažljivost i donošenje važnih odluka, od kojih je jedna i ona o podizanju studentskog kredita. Visoko obrazovanje u inozemstvu većinom nije besplatno. Dapače, školarine se kreću u rangu od 10.000 do 50.000 eura godišnje. Uz to, ako student ne živi u gradu u kojem studira, postoji i trošak smještaja koji najčešće ne pokriva fakultet. U takvoj situaciji pokazuje se potreba za podizanjem studentskog kredita.

Studenti mogu podignuti studentski kredit u Privrednoj banci Zagreb (PBZ), Zagrebačkoj banci (ZABA), Erste banci i OTP-u. Kredit mogu podignuti redovni ili izvanredni studenti dodiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog ili specijalističkog studija u Hrvatskoj i inozemstvu kako bi financirali troškove participacije školarine, smještaja ili ostalih tekućih troškova poput plaćanja režija. Kredit student može podići samostalno, odnosno bez sudužnika ili sa sudužnikom. Studenti u radnom odnosu mogu podići kredit bez sudužnika u iznosu za koji su kreditno sposobni. Ukoliko student nije zaposlen te nema ugovor o radu ili ako obavlja studentski posao, utoliko mu je potreban sudužnik o kojem ovisi visina kredita koji student želi podignuti.

Kako teče proces...

Proces podizanja kredita započinje tako da student (i sudužnik ako je potreban) dolazi u banku gdje predočuje platne liste i ostalu potrebnu dokumentaciju na temelju koje se izračunava kreditna sposobnosti i maksimalan iznos kredita. Kada banka procijeni može li odobriti kredit, sastavlja se ugovor o kreditu u kojem se stavlja klauzula da banka ima pravo naplatiti svoje potraživanje od sudužnika ako student ne može ili ne želi plaćati rate kredita.

Kasnije se s tim ugovorom ide kod javnog bilježnika na solemnizaciju. To je postupak u kojem javni bilježnik provjerava ispunjava li ugovor o kreditu pravne norme i objašnjava posljedice pravnog posla za studenta i sudužnika. Put do kredita, nakon solemnizacije, nastavlja se tako da se ugovor vraća u banku, a banka po njegovu zaprimanju vrši isplatu na račun studenta ili obrazovne institucije, ovisno kako je definirano ugovorom.

Prije odluke o podizanju studentskog kredita, treba znati stručnu terminologiju s kojom će se student susresti u banci, kao na primjer što je to glavnica, kamata, tko je zajmodavac, a tko zajmoprimac

Glavnica je iznos novca posuđenog od banke (kredit) bez uračunatih kamata. Zajmodavac je fizička ili pravna osoba, u ovom slučaju banka, koja posuđuje novac zajmoprimcu.

Kamata je iznos koji zajmodavac naplaćuje za upotrebu imovine izražen u postotku glavnice, što nazivamo kamatnom stopom. Razlikujemo dvije vrste kamatnih stopa: fiksnu i varijabilnu. Fiksna je kamata ista za cijelo razdoblje otplate, dok varijabilna kamata ovisi o kretanjima na tržištu. Rok otplate je razdoblje u kojem se kredit mora otplatiti te se najčešće izražava u mjesecima.

Postoje dva načina obračuna kamata kod otplate kredita, a to su anticipativni i dekurzivni način. Kod anticipativnog načina kamate se računaju od konačne vrijednosti glavnice (C) i isplaćuju na početku razdoblja. Kod dekurzivnog načina obračuna, koji je češći u primjeni, kamate se računaju od početne vrijednosti glavnice i isplaćuju ili pribrajaju na kraju razdoblja.

Na četiri ćemo primjera banaka PBZ, ZABA, OTP i Erste prikazati kako izračunati kolika je otplata kredita, pritom koristeći se dekurzivnim načinom obračuna i relativnom kamatnom stopom. S obzirom na to da banka određuje godišnju kamatnu stopu, a rate kredita se otplaćuju mjesečno, mora se koristiti relativna kamatna stopa koja uključuje razliku tih vremenskih jedinica.

Četiri opcije

PBZ nudi podizanje studentskog kredita u iznosu od 500 do 40.000 eura. Rok otplate je od 12 do 120 mjeseci. Početak otplate glavnice moguć je u razdoblju do 12 mjeseci koji su uključeni u rok otplate. Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je iznos novca koji banka oduzme od odobrenog kredita za troškove vezane uz postupak obrade kredita i ona se, u ovom slučaju, dodatno ne naplaćuje. Kamatna stopa iznosi 3,40 posto.

image

Banke izračun

Proces ponavljamo sada s novom glavnicom dok cijeli iznos kredita ne bude otplaćen. Ako nas zanima ukupna kamata koju će student otplatiti, taj iznos se dobije zbrajanjem svih mjesečnih kamata kroz 24 mjeseca u 2 godine:

image

Banke, formula

Da sumiramo, ako uzmemo kredit na 10.000 eura, uz godišnju kamatnu stopu od 3,40 posto na razdoblje od 2 godine, anuitet koji trebamo otplatiti svaki mjesec će iznositi 431,58 eura te će na kraju ukupna kamata iznositi 358,01 eura. Glavnica će se svaki mjesec mijenjati, ali anuitet će biti isti.

ZABA nudi fiksnu kamatnu stopu od 4,50 posto godišnje uz dodatnih 1 posto iznosa kredita za naknadu obrade kreditnog zahtjeva. Korisnici Paketa za mlade ne plaćaju tu naknadu. Iznos kredita ovisi o svrsi za koju se kredit diže pa je iznos kredita za školovanje od 200 do 20.000 eura, a kredita za financiranje troškova života za vrijeme studija od 66 do 660 eura mjesečno. Rok je otplate od 13 do 84 mjeseca. Banka može, ali i ne mora ponuditi mogućnost odgode otplate kredita. U ovom slučaju, otplaćivanje može početi odmah ili nakon završetka studija s dodatnom godinom dana početka. Detaljni izračun identičan je kao na primjeru PBZ banke, uvrštavanjem vrijednosti i za dizanje kredita na dvije godine. Finalno dobivamo da će anuitet za svaki mjesec iznositi 436,48 eura te će na kraju ukupna kamata iznositi 475,47 eura.

Erste banka, kao i PBZ, omogućuje podizanje kredita od 500 do 40.000 eura s rokom otplate od 12 do 120 mjeseci. Fiksna je kamatna stopa 4,19 posto. Student može dignuti namjenski kredit, onaj čija se financijska sredstva smiju potrošiti isključivo u svrhu za koju su odobreni i u pravilu imaju malo nižu kamatnu stopu u odnosu na nenamjenske. To znači da se mogu financirati troškovi školarine, školovanja, smještaja, prehrane, studijskih putovanja te stručnih edukacija i tečajeva. Ako student kreditom financira troškove školarine ili školovanje, onda do 50 posto iznosa kredita može koristiti i nenamjenski. To su krediti koji omogućuju korištenje financijskih sredstava prema potrebama i željama potrošača, odnosno korisnika kredita. Ne postoji mogućnost odgode otplate kredita. Ako u Erste banci podignemo kredit od 10.000 eura, uz godišnju kamatnu stopu od 4,19 posto na razdoblje od 2 godine, anuitet će za svaki mjesec iznositi 435,10 eura te će na kraju ukupna kamata iznositi 451,92 eura.

OTP, kao i Erste banka, nema mogućnost odgode otplate kredita, a visina je kredita od 1000 do 10.000 eura uz nominalnu kamatnu stopu od 4,49 posto godišnje, pri čemu je ona promjenjiva. Nominalna kamatna stopa je ona koja je definirana ugovorom o kreditu te se ne umanjuje za inflaciju. Ona se mijenja uslijed promjene referentne kamatne stope koja ovisi o kretnjama na tržištu. Otplata kredita u OTP banci vrši se putem trajnog naloga koji je platna usluga na temelju ugovora između banke i vlasnika transakcijskog računa. U roku od 12 do 84 mjeseci, vlasnik transakcijskog računa daje banci nalog za izvršenje nacionalnih platnih transakcija. Student mora imati status klijenta jer se kredit isplaćuje na studentski tekući račun. Ako u OTP banci uzmemo kredit na 10.000 eura, uz godišnju kamatnu stopu od 4,49 posto na razdoblje od 2 godine, anuitet će za svaki mjesec iznositi 436,43 eura te će na kraju ukupna kamata iznositi 474,40 eura.

image
GLOBAL
18. lipanj 2024 22:32