Foto: Pixabay

Sve dok zarađuje do 15.000 kuna, student je porezna olakšica svojim roditeljima. Svakom studentu je važno da tijekom svojih studentskih dana zarađuje svoje novce, ali važno je znati da postoje određeni pragovi koje student ne smije prijeći zbog porezne olakšice. Ipak, postoje i druge stavke vezane za studentski ugovor koje se ne smiju raditi – poput zarađivanja na studentski ugovor druge osobe.

Prvi prag

U prvi prag, do 15.000 kuna ulaze svi oporezivi i neoporezivi primici na žiro račun. Tu ne spada samo neto iznos kojeg student zaradi preko studentskog servisa, već i stipendije iz privatnih izvora, ali i one koje prelaze propisani iznos, iznos ugovora o radu ili djelu i kamate na štednju. Ovdje je važno napomenuti da u ovaj iznos ne ulaze primici roditelja na račun ili razna prebacivanja s drugih računa, poput računa prijatelja na račun studenta.

Porezna uprava, kada je riječ o poreznoj olakšici, gleda razdoblje jedne godine – od 1. siječnja do 31. prosinca. Ako je student prijavljen na poreznu karticu majke i nije prešao limit, ali se usred godine odjavi i pređe limit od 15.000 kuna, majka studenta morat će vratiti olakšicu koju je ostvarila tijekom mjeseci kada je student bio prijavljen.

To ne znači da će majka studenta morati vraćati cijeli iznos, već samo onaj iznos koji je zarađen dok je student bio prijavljen kao olakšica svojoj majci.

Drugi prag

Drugi prag koji student ne smije prijeći tijekom svog studiranje je prag od 63.000 kuna. Na dohodak koji je veći od tog limita student mora plaćati porez. Ako osoba radi preko studentskog centra i prijeđe navedeni iznos, studentski centar će morati obračunati 24 posto poreza i prireza.

Ovdje je posebno riječ kada se radi o stalnom poslu preko studentskog centra, a iako se taj iznos možda čini kao dovoljan, u obzir se mora uzeti činjenica da studenti najčešće rade osam sati dnevno, na puno radno vrijeme, ali i da primaju razne stipendije iz privatnih izvora. Prema tome, osoba mora biti vrlo oprezna da ne prijeđe taj iznos.

Kada je u pitanju prvi prag – 15.000 kuna, studentima se preporučuje da se odjave s porezne olakšice svojih roditelja ako smatraju da će im godišnja zarada prelaziti limit

Porez na dohodak utvrđuje se na iznos koji se računa tako da se ukupna zarada, kada je prijeđen prag, umanji za 63.000 kuna. Dakle, ako student prijeđe određeni prag, njegova zarada umanjit će se za 63.000 kuna i morat će platiti porez samo na onaj iznos s kojim je prešao prag.

Važno je napomenuti da primjena aktivnosti, poput uplaćivanja plaće na tuđi studentski ugovor je ilegalna te se studentima preporučuje da ne primjenjuju takve aktivnosti, već da budu oprezni tijekom godine na određene limite. Također, kada je u pitanju prvi prag – 15.000 kuna, studentima se preporučuje da se odjave s porezne olakšice svojih roditelja ako smatraju da će im godišnja zarada prelaziti limit.